De PodStad

De agrarische stad

October 08, 2021 Colliers Season 2 Episode 4
De PodStad
De agrarische stad
Show Notes

Steden kunnen nooit voldoende voedsel produceren voor haar eigen bewoners.  De schaarse ruimte kunnen we beter gebruiken voor andere functies dan stadslandbouw. Steden moeten een landbouw-quotum invoeren, waardoor er ruimte voor voedselproductie wordt gereserveerd. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat samen met co-host Renske Speelman in gesprek met wetenschapper Marian Stuiver (Wageningen University & Research) en urban farmer Jos Hakkennes (Duurzame Kost) over de agrarische stad.