De PodStad

De klimaatbestendige stad

August 27, 2021 Colliers Season 2 Episode 1
De PodStad
De klimaatbestendige stad
Show Notes

Er bestaan steden die niet meer te redden zijn van klimaatverandering. De sterke agrarische lobby in Nederland staat een echt effectief duurzaam beleid in de weg. Stadsbewoners kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige stad, maar in het grotere geheel is dat een druppel op een gloeiende plaat. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat samen met co-host Arjan van Eijk in gesprek met klimaatexperts en stedenbouwkundigen Anne Loes Nillesen en David Dooghe over de klimaatbestendige stad.