De PodStad

De sportieve stad

May 28, 2021 Colliers Season 1 Episode 10
De sportieve stad
De PodStad
More Info
De PodStad
De sportieve stad
May 28, 2021 Season 1 Episode 10
Colliers

Er is in de stad plek zat om te sporten. Sport is voor lagere inkomens niet toegankelijk genoeg. In Nederland gaat te veel aandacht naar voetbal en te weinig naar andere sporten.  Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Olympisch Stadion directeur Carla de Groot en Desmond Post van de Cruyff Foundation.

Show Notes

Er is in de stad plek zat om te sporten. Sport is voor lagere inkomens niet toegankelijk genoeg. In Nederland gaat te veel aandacht naar voetbal en te weinig naar andere sporten.  Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Olympisch Stadion directeur Carla de Groot en Desmond Post van de Cruyff Foundation.