De PodStad

De winkelende stad

May 14, 2021 Colliers Season 1 Episode 9
De winkelende stad
De PodStad
More Info
De PodStad
De winkelende stad
May 14, 2021 Season 1 Episode 9
Colliers

Je kunt als regio beter investeren in één goede winkelstad, dan in allerlei verschillende steden. Online bestellen en bezorgen moeten verplicht duurder worden gemaakt om winkelcentra te behouden. Met het huidige woningtekort is de toenemende winkelleegstand geen vloek maar een zegen. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met asset manager Mandy Mouthaan (a.s.r. real estate) en retailexpert Brigit Gerritse.

Show Notes

Je kunt als regio beter investeren in één goede winkelstad, dan in allerlei verschillende steden. Online bestellen en bezorgen moeten verplicht duurder worden gemaakt om winkelcentra te behouden. Met het huidige woningtekort is de toenemende winkelleegstand geen vloek maar een zegen. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met asset manager Mandy Mouthaan (a.s.r. real estate) en retailexpert Brigit Gerritse.