De PodStad

De maakbare stad

February 05, 2021 Colliers Season 1 Episode 1
De PodStad
De maakbare stad
Show Notes

Van de Randstad een wereldstad maken is een utopie. Levendigheid en veiligheid laten zich niet ontwerpen. Hoe historischer de stad, hoe meer sfeer. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met architect Caro van de Venne en gebiedsontwikkelaar Martine Vledder over de maakbare stad.