De PodStad

De autovrije stad

December 20, 2022 Colliers Season 3 Episode 7
De PodStad
De autovrije stad
Show Notes

Er zal nooit een volledig autovrije stad bestaan. Beleid voor autovrije of autoluwe steden moet alle auto's hetzelfde behandelen, of ze nou rijden op fossiele brandstoffen of hernieuwbare energie. Gewoonten veranderen is niet de grootste uitdaging, maar het bieden van een alternatief wel. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Anna Bornioli, mobiliteitsexpert aan de Erasmus Universiteit, over de autovrije stad.