De PodStad

De groene stad

November 22, 2022 Colliers Season 3 Episode 5
De groene stad
De PodStad
More Info
De PodStad
De groene stad
Nov 22, 2022 Season 3 Episode 5
Colliers

Groen wordt in stedelijke planning te veel gezien als decoratief, en te weinig als functioneel. In Nederlandse steden is er te weinig groen. Stadsbewoners met daken en tuinen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan een groenere stad. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Cécile Cluitmans, Business Area Director Places bij Arcadis, over de groene stad.

Show Notes

Groen wordt in stedelijke planning te veel gezien als decoratief, en te weinig als functioneel. In Nederlandse steden is er te weinig groen. Stadsbewoners met daken en tuinen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan een groenere stad. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Cécile Cluitmans, Business Area Director Places bij Arcadis, over de groene stad.