De PodStad

De groene stad

November 22, 2022 Colliers Season 3 Episode 5
De PodStad
De groene stad
Show Notes

Groen wordt in stedelijke planning te veel gezien als decoratief, en te weinig als functioneel. In Nederlandse steden is er te weinig groen. Stadsbewoners met daken en tuinen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan een groenere stad. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Cécile Cluitmans, Business Area Director Places bij Arcadis, over de groene stad.