De PodStad

De leefbare stad

December 06, 2022 Colliers Season 3 Episode 6
De leefbare stad
De PodStad
More Info
De PodStad
De leefbare stad
Dec 06, 2022 Season 3 Episode 6
Colliers

Het is een illusie dat we de drukte in het centrum effectief kunnen verminderen. Een divers woningaanbod is onnodig, want het zijn eigenlijk alleen jongeren die in het centrum willen wonen. De auto moet in het centrum zo veel mogelijk plek inleveren ten gunste van wandelaars en fietsers. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Alexander Scholtes, voorzitter van het dagelijks bestuur Centrum in Amsterdam, over de leefbare stad.

Show Notes

Het is een illusie dat we de drukte in het centrum effectief kunnen verminderen. Een divers woningaanbod is onnodig, want het zijn eigenlijk alleen jongeren die in het centrum willen wonen. De auto moet in het centrum zo veel mogelijk plek inleveren ten gunste van wandelaars en fietsers. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Alexander Scholtes, voorzitter van het dagelijks bestuur Centrum in Amsterdam, over de leefbare stad.