De PodStad

De visionaire stad

October 11, 2022 Colliers Season 3 Episode 1
De PodStad
De visionaire stad
Show Notes

ESG is een te breed begrip, wat zorgt voor onduidelijkheid. Vastgoedadviseurs hebben de hoofdrol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door de aandacht voor duurzaamheid, wordt gezondheid van gebouwen te veel over het hoofd gezien. Eens of oneens? Dirk Bakker gaat in gesprek met Pieter Hendrikse, CEO van vastgoedadviseur JLL, over de visionaire stad.